D Nádorové léze

Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty

D2 Adenokarcinom prostaty (AKP)

D2 Obsah · D2.1 Základní klinickopatologické údaje · D2.2 Staging a grading · D2.3 Varianty prostatického adenokarcinomu · D2.4 Prognostické faktory prostatického adenokarcinomu

D2.4 Prognostické faktory prostatického adenokarcinomu

Prognostické faktory prostatického adenokarcinomu lze rozdělit do 3 hlavních skupin (podle Bostwicka a kol., 2000).

 1. kategorie zahrnuje faktory, které jsou dobře dokumentovány a často používány:
  • Sérová hladina PSA
  • Gleason grade
  • Patologický staging
  • Chirurgické okraje
 2. kategorie zahrnuje faktory, jejichž přínos je prozatím slibný, ovšem neověřený na velké sérii pozorování:
  • DNA ploidy
  • Objem nádorové hmoty v radikální prostatektomii
  • Objem karcinomu v jehlové punkční biopsii
  • Histologický podtyp
 3. kategorie zahrnuje faktory, jejichž význam je prozatím nejasný:
  • Perineurální propagace
  • Mikrometastázy v lymfatických uzlinách
  • “Kulovitý“ tvar jader
  • Chromatinový vzor
  • Mitotické figury
  • MIB-1
  • PCNA
  • Apoptotický index
  • Frakce PSA
  • Androgenní receptory
  • Neuroendokrinní diferenciace
  • Human glandular kallikrein 2
  • Prostatický specifický membránový antigen
  • Densita mikrovaskulatury
  • Integriny
  • TGF-beta


D2 Obsah · D2.1 Základní klinickopatologické údaje · D2.2 Staging a grading · D2.3 Varianty prostatického adenokarcinomu · D2.4 Prognostické faktory prostatického adenokarcinomu


Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty
Nádory prostaty