D Nádorové léze

Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty ·

D3 Další epitelové nádory

Uroteliální karcinom

Primární uroteliální karcinom prostaty je velmi vzácný, převážná většina případů má souvislost s uroteliálním karcinomem močových cest.

Klinické příznaky jsou tvořeny většinou hematúrií, močovou obstrukcí či známkami prostatitidy. PSA a PAPH v séru nebývají zvýšené.

Obr.A Uroteliální karcinom vycházející z močových cest - přehledné zvětšení barvení PAS Obr.B Uroteliální karcinom vycházející z močových cest - detail barvení PAS
Obr. Uroteliální „metaplázie" v prostatě Obr. Uroteliální karcinom v prostatě. Nádor vycházel z rotelu prostatické urethry


Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty ·
Nádory prostaty