H Doporučené monografie


Obálka knihy  

Tumors of the urinary system and male genital organs

Eble, J., N., Sauter, G., Epstein, J., I., Sesterhenn, I., A.
Lyon (IACR Press), 2004, 359 str.


Monografie věnovaná nádorům ledvin, vývodných močových cest a patologii mužského genitálu vycházející v řade tzv. "modrých knih". Jde o zatím poslední WHO klasifikaci. Zařazena je řada nových jednotek, doplněny jsou některé nové poznatky. Jako každá WHO je i současná klasifikace spíše konzervativní, na druhou stranu obsahuje řadu heterogenních jednotek, které nepochybně budou v budoucnu přesněji definovány. Klasifikace nádorů urogenitálního traktu rozhodně patří mezi "zlatý střed", který je určen pro potřeby rutinní medicíny.

 
Obálka knihy  

Prostate biopsy interpretation

Epstein, J. I., Yang, X., J.
Philadelphia (Lippincott Williams & Williams), 2002, 304 str.


Kniha ze série Biopsy Interpretation. Velmi snadno využívatelná, přehledná monografie týkající se prostatické biopsie. Popsána je korelace s laboratorními klinickými nálezy. Velmi podrobně jsou představeny jednotlivé typy PIN, tzv. "mimickers" PIN a prostatického adenokarcinomu. Pozornost je věnována gradingu prostatických tumorů. Jednotlivé léze jsou představené rovněž na pěkných fotografiích, obrovská obrazová příloha je pak součástí každé knihy jako CD.

 
Obálka knihy  

Tumors of the Prostate Gland, Seminal Vesicles, Male Urethra, and Penis

Young, R., H. Srigley, J., R., Amin, M., B., Ulbright, T., M., Cubilla, A., L.
2000, AFIP, 3rd ed., Washington DC, str. 495


Standardní publikace tzv." modré řady AFIPů". Podle našeho názoru nejlépe dokumentovaná publikace věnující se prostatě s množstvím velmi ilustrativních barevných i černobílých fotografií. Problematice patologie prostaty je věnováno 344 stran rozdělených do 7 hlavních kapitol.

Nádory prostaty