D Nádorové léze

Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty ·

D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty

Mezi benigními tumory bývá popisován tzv. cystadenom (obrovský multilokulární cystadenom). Jde o tumor, který vychází přímo z prostaty a roste intarprostaticky nebo extraprostaticky do retroperitonea či do suprapubického, respektive retrovesikálního prostoru. Jde o multicystickou hmotu, která může dosahovat obrovských rozměrů. Histologicky jsou cysty vystlány plochým či kubickým epitelem se světlou cytoplasmou. Epiteliální výstelka může být mnohovrstevná, vzácně vytváří kribriformní struktury. Epitelové buňky reagují s PAPH a PSA. Stroma je hypocelulární, často obsahuje zánětlivé elementy.

V prostatě se může vyskytovat celá řada primárních tumorů měkkých tkání, jako je např. leiomyom. Je vždy nutné odlišit proliferaci hladké svaloviny v rámci benigní myoadenomatózní hyperplázie. Jako leiomyom by měly být diagnostikovány pouze objemnější léze (bývá udávána velikost nad 1cm). Histologický vzhled je identický s leiomyomy dělohy.

Dále byl popsán hemangiopericytom, rhabdomyosarkom, leiomyosarkom a řada dalších sarkomů. Jejich stavba se neliší od stavby v jiných primárních lokalizacích.

Prostata bývá infiltrována hematologickými maligními tumory či leukemií.

Obr. Leiomyom prostaty Obr. Případ adenokarcinomu prostaty komplikovaného současným výskytem B lymfomu


Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty ·
Nádory prostaty