I Zpracování bioptických vzorků prostaty

I1 Nová metoda „whole-mount sections“

V současné době používáme pro zpracování materiálů z radikálních prostatektomií metodu označovanou jako „whole-mount sections“, kdy stranově zorientované řezy z celé prostaty zaléváme do obrovských megabloků.

Díky této technologii získáváme dokonalý přehled o umístění nádorové tkáně v prostatě a v semenných váčcích. Případné dosahování nádoru do resekční linie umíme dokonale lokalizovat. Takové nálezy lze pak kombinovat se zobrazovacími metodikami. Tuto technologii používáme jako jediní v celém bývalém Československu (červen 2011).

P a L značí strany, V značí ventrální okraj. Řezy jsou číslovány vzestupně od apexu. LV a PV jsou levé a pravé semenné váčky a okolí.
A značí bločky z apexu, který je vždy zabločkován zvlášť.
Černě jsou označena nádorová ložiska.

I2 Punkční biopsie

Vždy se zpracovává věškerý zaslaný materiál. Každá punkce se natahuje na zvláštní sklo a prokrojí se v dlouhých sériových řezech. Používá se základní HE barvení. Část bločku je nutné zachovat pro eventuální imunohistochemické vyšetření.

I3 Transuretrální resekce

Pokud není klinické podezření na možnou nádorovou etiologii, zpracovává se většina materiálu (zhruba 2/3).

Existuje-li sebemenší klinické podezření na možné nádorové onemocnění, zpracovává se materiál celý (například jmenovitě vypsaná suspekce na přítomnost karcinomu, vyšší PSA, metastázy neznámého origa, atd.)

Obr. Makroskopický pohled na drobné částky prostaty získané transuretrální resekcí.

I4 Radikální prostatektomie

Prostata se semennými váčky se osuší a celý povrch se označí tuší a fixuje (např. ledová kyselina octová). Poté se oddělí semenné váčky, které se vyšetří podobně, jako appendix (viz schéma). Dále se zpracuje celá oblast apexu (obvykle je dostačující 1-2 bločky).

Prostata se v horizontálních lamelách prokrájí. Oba laloky se označí a zpracovávají zvlášť. Je-li patrná makroskopicky nádorová tkáň, nabírají se bločky v nejbližší vzdálenosti od pouzdra. Celkový počet bločků z nádorové tkáně se rovná minimálně největšímu rozměru léze v centimetrech. Dále se orientačně nabere nenádorová tkáň v 1-2 blocích.

Není-li nádor makroskopicky patrný, zpracuje se celá prostata.

Schema

V popisu je nutné uvést rozsah nádorového postižení (1 nebo oba laloky), eventuální infiltrace pouzdra, eventuální expanze do semenných váčků, eventuální růst kamkoliv mimo prostatickou tkáň (uretra, chámovody, apod.).

Obr.A Celý povrch prostaty se semennými váčky se označí tuší. Obr.B Makroskopický pohled na příčný řez prostatou ve výši odstupu semenných váčků
Nádory prostaty