D Nádorové léze

Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty

D2 Adenokarcinom prostaty (AKP)

D2 Obsah · D2.1 Základní klinickopatologické údaje · D2.2 Staging a grading · D2.3 Varianty prostatického adenokarcinomu · D2.4 Prognostické faktory prostatického adenokarcinomu

D2.2 Staging a grading

TNM Staging prostatického adenokarcinomu 1997

Primární tumor - klinická klasifikace (T)
TXprimární tumor nemůže být posouzen
T0primární tumor není detekován
T1klinicky nedetekovatelný tumor (nepalpovatelný a nezobrazitelný žádnou metodou)
T1atumor je nalezen náhodně histologicky a tvoří méně než 5% tkáně
T1btumor je nalezen náhodně histologicky a tvoří více než 5% tkáně
T1cTumor byl nalezen v punkční biopsii
T2tumor přítomen pouze v prostatě
T2atumor infiltruje jeden lalok
T2btumor infiltruje oba laloky
T3tumor přerůstá pouzdro prostaty
T3atumor přerůstá přes pouzdro
T3btumor roste do semenných váčků
T4Tumor je fixován či infiltruje další okolní struktury (kromě semenných váčků): krček močového měchýře, externí sfinkter, rectum, mm. levatores, a/nebo stěnu pánevní.
Primární tumor - patologická klasifikace (pT)
pT2tumor omezen na prostatu
pT2ainfiltrace 1 laloku
pT2binfiltrace obou laloků
pT3extenze mimo prostatu
pT3atumor roste přes pouzdro prostaty
pT3binvaze do semenných váčků
pT4invaze do močového měchýře a rekta
Regionální lymfatické uzliny (A)
NXregionální lymfatické uzliny nemohou být posouzeny
N0bez metastáz v regionálních uzlinách
N1metastáza či metastázy v regionálních lymfatických uzlinách
Vzdálené metastázy (M)
MXvzdálené metastázy nemohou být posouzeny
M0bez vzdálených metastáz
M1vzdálené metastázy
M1alymfatická uzlina (kromě regionálních)
M1bkost
M1cjiné lokalizace

Grading

G1dobře diferencovaný tumor, Gleason skore 2-4
G2středně diferencovaný tumor, Gleason skore 5-6
G3středně až špatne diferencovaný tumor, Gleason skore 7
G4špatně diferencovaný tumor, Gleason skore 8-10

Histologická kritéria pro „gradování“ dle Gleasona jsou všeobecně známá a užívaná.

Schéma GLEASON
Schéma GLEASON

Obr. Prostatický adenokarcinom Gleason 5A

"Stage grouping"

Stage IT1aN0M0 G1
StageIIT1aN0M0, G2, 3-4
T1bN0M0 jakýkoliv G
T1cN0M0 jakýkoliv G
T1N0M0 jakýkoliv G
T2N0M0 jakýkoliv G
Stage IIIT3N0M0 jakýkoliv G
Stage IVT4N0M0 jakýkoliv G
Jakýkoliv TN1M0 jakýkoliv G
Jakýkoliv Tjakékoliv NM1 jakýkoliv G


D2 Obsah · D2.1 Základní klinickopatologické údaje · D2.2 Staging a grading · D2.3 Varianty prostatického adenokarcinomu · D2.4 Prognostické faktory prostatického adenokarcinomu


Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty
Nádory prostaty