D Nádorové léze

Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty ·

D2 Adenokarcinom prostaty (AKP)

Obsah

D2.1Základní klinickopatologické údaje
D2.2Staging a grading
D2.3Varianty prostatického adenokarcinomu
D2.4Prognostické faktory prostatického adenokarcinomu


Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty ·
Nádory prostaty