C Proliferativní léze

Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·

C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie (kribriformní hyperplázie)

Světlobuněčná kribriformní hyperplázie (SKH) se vyskytuje typicky v centrální části prostaty. Spadá do spektra benigní hyperplázie prostaty. Je tvořena epiteliálními buňkami se světlou cytoplasmou, malými jádry a nevýraznými malými jadérky. V některých případech nemusí mít epitelové buňky světlou cytoplasmu, avšak zachovávají typickou kribriformní strukturu. Vrstva bazálních buněk je přítomná a ve většině případů je velmi nápadná. V této situaci nález připomíná až kombinaci obou jednotek, tzn. SKH a basocelulární hyperplázie, která však rovněž může vyskytovat v kombinaci se SKH. Naštěstí odlišení obou lézí nemá žádný klinický význam. Ovšem vrstva basálních buněk někdy může být inkompletní, zvláště na tangenciálních řezech. Na šikmém řezu rovněž někdy zaniká kribriformní architektonika a struktury SKH mají charakter světlobuněčných hnízd.

Problematické je odlišení od kribriformně uspořádané PIN, která se vyskytuje především v periferii prostaty. Rovněž celková architektonika je robusnější a připomíná duktální carcinoma in situ prsu. Kribriformní PIN je tvořená buňkami s atypiemi a viditelnými jadérky, kdežto SKH má jádra pravidelná a jadérka nenápadná. Rovněž ve většině případů SKH nápadná basální vrstva napomáhá tyto dvě léze od sebe odlišit, jelikož v rámci PIN není bazální vrstva tak nápadná.

SKH je třeba dále odlišit od kribriformního PAK, což je možné pomocí průkazu bazální vrstvy a dále díky nepřítomnosti jaderných atypií. SKH rovněž více dodržuje uspořádání žlázek do kompaktnějších nodulů.

Obr. Kribriformní hyperplázie - barvení protilátkou proti PSA


Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·
Nádory prostaty