C Proliferativní léze

Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·

C3 Atypická stromální hyperplázie (atypické stromální buňky)

Jde o velmi neobvyklou afekci, která má vždy mikroskopické rozměry a nevytváří nádorovou hmotu. Histologicky jde o atypické stromální buňky s hyperchromatickými a pleomorfními jádry bez nápadnějších jadérek. Mitózy jsou velmi vzácné nebo nepřítomné. Afekce je svojí morfologií velmi podobná fyloidnímu tumoru, avšak tvoří pouze neohraničené okrsky v rámci obvyklé stromální hyperplázie.

V rámci prostatické hyperplázie je možné někdy zastihnout jednotlivé atypické stromální buňky s monstrózními jádry. Stejné změny se někdy vyskytují v nodulech hladké svaloviny či leiomyomech prostaty, sarkomech či fyloidních tumorech.Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·
Nádory prostaty