C Proliferativní léze

Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·

C2 Atypická adenomatózní hyperplázie (adenosa, hyperplazie malých žlázek, atypická hyperplázie z malých acínů)

Atypická adenomatózní hyperplázie (AAH) je relativně častá afekce, která velmi věrně napodobuje dobře diferencovaný prostatický karcinom. Odlišení obou jednotek je možné na základě architektonických a cytologických vlastností obou lézí.Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·
Nádory prostaty