C Proliferativní léze

Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·

C4 Sklerozují adenóza

Termín sklerozující adenóza použili poprvé Young a Clement v roce 1987, pro velkou podobnost popisovaného prostatického procesu s obdobnou lézí v prsu. Velkou část případů sklerozující adenózy (SA) tvoří vedlejší nálezy v materiálu z prostatektomií. Jde obvykle o lézi, která je svým rozsahem velmi malá. Při malém zvětšení dominuje nález pruhů a nakupení žlázek či jednotlivých epitelových buněk v proliferujícím stromatu. V menším počtu případů je stroma edematózní či myxoidní. Afekce je většinou velmi dobře ohraničená. Ovšem na okraji může vytvářet dojem invazivního růstu do stromatu.

Jde však o afekci snadno zaměnitelnou za karcinom.Jako nejužitečnější diferenciálně-diagnostický rys při odlišování SA a PA se jeví průkaz přítomnosti basálních buněk ve žlázkách, které nikdy nejsou přítomné u PA. Je však nutné si uvědomit, že ne všechny žlázky SA tuto vrstvu mají zachovanou. Z tohoto důvodu je třeba posuzovat danou lézi jako celek.

SA může být kombinovaná s basocelulární hyperplázií.

Obr. Sklerozující adenóza


Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·
Nádory prostaty