C Proliferativní léze

Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·

C5 Basocelulární hyperplázie (fetalizace prostaty, embryonální hyperplázie, basocelulární adenom)

Basocelulární hyperplazie (BCH) je další ze spektra afekcí, které lze zaměnit za prostatický adenokarcinom. Může se vyskytovat jako solidně rostoucí uzel v rámci benigní prostatické hyperplázie či naopak napodobovat infiltrativní růst adenokarcinomu. Často se vyskytuje v okolí prostatických infarktů.

Při použití malého zvětšení jde obvykle o bazofilní denzní solidní útvary či žlázové struktury s několika epiteliálními vrstvami.

Někdy bývá rozlišována na tzv. kompletní a inkompletní. Kompletní BCH neobsahuje luminální komponentu a je tvořena kompaktními a solidními epitelovými strukturami. Inkompletní forma je častější. Drobná lumina jsou patrná a lze zachytit sekretorické buňky, pod nimiž proliferují basální buňky. Příležitostným nálezem jsou mikrokalcifikace, které jsou podobné psamomatózním tělískům. Inkompletní BCH se nejvíce podobá adenoidně cystickému karcinomu, který je naštěstí velmi vzácný. Pro diagnózu adenoidně cystického karcinomu je nutný průkaz stromální invaze.

BCH je velmi podobná metaplázii z přechodních buněk či hyperplázii z přechodních buněk (transitional cell metaplasia-hyperplasia). Někdy bývá BCH spojena s těmito změnami a často se vyskytuje navíc ve spojitosti s dlaždicobuněčnou metaplázií. BCH může být v některých případech tvořená buňkami s bledou cytoplasmou a poměrně bladními jádry.

Popisována bývá varianta BCH, tzv. atypická BCH, která je tvořená mnohovrstevnou výstelkou žlázek. Celková architektura žlázek je zachována, ale epitelie vykazují atypické cytologické rysy. Atypická BCH se velmi špatně odlišuje od PIN. Jako pomocné vodítko lze využít lokalizaci léze. BCH je lokalizována spíše centrálně, kdežto PIN bývá přítomna spíše v periferii prostaty. BCH je tvořená, oproti PIN, malými basofilními buňkami, které tvoří solidní či tubulární útvary. PIN je tvořena většími buňkami s výraznějšími jadernými nepravidelnostmi, které prostupují celou výškou epitelu. Rovněž architektonika bývá odlišná, PIN má tendenci k tvorbě až papilárních útvarů. Atypická BCH se v současné době nepovažuje za prekurzor adenokarcinomu.

K odlišení od prostatického adenokarcinomu je vhodné použít imunohistochemický průkaz bazální vrstvy buněk (např. pomocí vysokomolekulárních cytokeratinů K903).

Termín basocelulární adenom se někdy používá k označení nodulu tvořeným formacemi BCH.

Obr. Basocelulární hyperplazie v okolí prostatického infarktu


Obsah · C1 Benigní myoadenomatózní hyperplázie · C2 Atypická adenomatózní hyperplázie · C3 Atypická stromální hyperplázie · C4 Sklerozují adenóza · C5 Basocelulární hyperplázie · C6 Světlobuněčná kribriformní hyperplázie ·
Nádory prostaty