B Zánětlivá onemocnění

Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty

B7 Xantom prostaty (xantogranulomatózní prostatitis)

Afekce je důležitá zejména pro diferenciální diagnostiku prostatického adenokarcinomu. Tvořena je nakupenými histiocyty (pěnitými makrofágy). Buńky mají malá jádra a nenápadná jadérka. Cytoplasma je typicky jemně pěnitá a často je v okolí smíšená zánětlivá infiltrace. Vhodné je ve sporných případech užití imunohistochemie k průkazu histiocytárního původu podezřelých buněk.


Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty
Nádory prostaty