B Zánětlivá onemocnění

Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty

B1 Akutní prostatitis

Akutní prostatitis (AP) bývá v převážné většině případů diagnostikována klinicky bez nutnosti bioptického ověření. Nejčastěji bývá bakteriální jako součást bakteriální infekce močového traktu. Hlavními patogeny se v současné době jeví Chlamydia spec. a Trichomonas vaginalis. AP však může být i abakteriální, která je velmi častou příčinou prostatitické symptomatologie. Klinicky se velmi podobá chronické prostatitidě.

Histologicky je AP charakterizována množstvím neutrofilních leukocytů v acinech a v jejich okolí. Některé mohou být destruované zánětlivým procesem. Leiomyomatózní stroma je edematózní a bývá prostoupené různě intenzivní zánětlivou celulizací. Vzácně bývá přítomen prostatický absces. Nejčastěji bývá pozorován v souvislosti s celkovou močovou infekcí při obstrukci močového měchýře způsobenou obvykle B. coli. Vzácněji bývá absces přítomen v souvislosti se staphylococcovou infekcí kůže.

Obr. Akutní prostatitis

Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty
Nádory prostaty