B Zánětlivá onemocnění

Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty

B6 Systémová granulomatózní prostatitis

Extrémně vzácné případy systémové granulomatózní prostatitidy (SGP) se vyskytují podle literatury v souvislosti s generalizovanou alergickou reakcí. Popisována je v souvislosti s Churgovým-Straussovým syndromem či Wegenerovou granulomatózou. Histologicky je léze charakterizována mnohočetnými drobnými nekrobiotickými granulomy s mnohočetnými eosinofilními leukocyty v okolí. Celkovou morfologií připomínají granulomy vznikající po předchozím bioptickém odběru. Tyto granulomy mají typicky fibrinoidní nekrózu v centru obklopenou palisádovitě uspořádanými histiocyty. Vyskytovat se mohou obrovské mnohojaderné buňky a četné eosinofilní leukocyty. Chirurgická intervence v anamnéze je důležitým vodítkem k odlišení alergické prostatitidy.


Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty
Nádory prostaty