B Zánětlivá onemocnění

Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty

B3 Granulomatózní prostatitis

Jako granulomatózní prostatitis (GP) se označuje proces, který může být způsoben jinou infekcí, alergickou reakcí, následkem předchozího bioptického odběru apod.

Nejčastější GP je tzv. „nespecifická“, kdy se nepodaří prokázat žádný patogenní mikroorganismus. Vyskytuje se v širokém věkovém rozmezí 18-86 let. Příznaky jsou obdobné, jako u jiných prostatitid, u většiny pacientů je prokázána předchozí infekce močového traktu. Tzv. „nespecifická“ GP dokáže velmi věrně klinicky i morfologicky napodobit prostatický adenokarcinom. Pacienti mají pozitivní nález per rectum i ultrasonografický, rovněž bývá pravidelně zvýšená hladina PSA. Publikována byla sestava, kde bylo 55% případů GP klinicky celkem oprávněně považováno za karcinom.

Histologicky jsou časné léze charakterizovány dilatovanými dukty, které jsou vyplněné neutrofilními leukocyty, odloupanými epiteliemi, makrofágy. Kolem destruovaných tubulů nacházíme zánětlivý infiltrát, obrovské mnohojaderné buňky, histiocyty. V okolí bývají hojné denzní lymfoplasmocytární infiltráty. Histiocyty se v těchto lokalizacích objevují až později při pokročilejších formách. Mnohojaderné buňky jsou poměrně vzácné.

Pokud se v infiltrátu nachází více epiteloidních hiostiocytů, snadno, zejména v punkčních biopsiích, lze nález označit za prostatický adenokarcinom. Ke správné diagnóze mohou dopomoci četné lymfocyty, neutrofilní a eosinofilní leukocyty. Výrazné zánětlivé změny obvykle nebývají v okolí karcinomu nacházeny. Pravděpodobně afekce vzniká obstrukcí vývodů prostatických žlázek, což vede k dilataci a ruptuře vývodu s následnou granulomatózní reakcí v okolí.

Obr.A Granulomatózní prostatitis - přehledObr.B Granulomatózní prostatitis - detail


V prostatě někdy nacházíme nespecifické granulomy z obrovských mnohojaderných buněk. Afekce na snímku nepochybně vznikla následkem předchozího bioptického odběru.

Obr. Afekce

Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty
Nádory prostaty