B Zánětlivá onemocnění

Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty

B2 Chronická prostatitis

Chronická prostatitis (CP) je charakterizována opakovanými infekcemi močového traktu způsobovynými totožnými patogeny. Histologický obraz je známý z prostatektomií resekovaných pro hyperplastické změny. Pravděpodobně jen část pacientů s CP má klinické příznaky. Často se nedaří kultivovat žádné patogeny. CP bývá komplikací prostatolithiázy.

Při histologickém vyšetřování materiálu s chronickou prostatitidou je nutné rozlišovat atrofické žlázky a struktury prostatického adenokarcinomu. Přítomnost karcinomu v prostatě současně s CP však je velmi dobře možná. Atrofické žlázky mohou mít i pseudokribriformní uspořádání, což někdy odlišení od karcinomu ještě více ztěžuje. Dalším potenciálním problémem mohou být degenerativní změny lymfocytů a stromálních buněk, které připomínají prstenčité buňky. V případě nejistoty je užitečná imunohistochemická identifikace podezřelých struktur.


Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty
Nádory prostaty