F Různé

Obsah · F1 Prostatický infarkt · F2 Amyloidóza · F3 Prostatolithiáza · F4 Cysty · F5 Melanotické a další pigmentové léze

F3 Prostatolithiáza

Prostatolity jsou prokazovány u převážné většiny vzorků u pacientů nad 50let. Prostatolity jsou většinou drobné a mnohotné. Udává se, že jde o kalcifikovaná corpora amylacea. Často se nachází v souvislosti s basocelulární hyperplázií, kdy prostatolity mají charakter lamelárně uspořádaných kalcifikací, které se jen velmi vzácně vyskytují u karcinomu prostaty.

Obr.a Obr.b
Obr.a Prostatolithiáza Obr.b Na snímku jsou v levé polovině patrné tmavé útvary tvořené prostatolity. Konkrementy bývají připodobňovány k rozsypanému černému pepři.


Obsah · F1 Prostatický infarkt · F2 Amyloidóza · F3 Prostatolithiáza · F4 Cysty · F5 Melanotické a další pigmentové léze
Nádory prostaty