F Různé

Obsah · F1 Prostatický infarkt · F2 Amyloidóza · F3 Prostatolithiáza · F4 Cysty · F5 Melanotické a další pigmentové léze

F1 Prostatický infarkt

Prostatický infarkt je poměrně časté onemocnění, udává se, že až ve 20-25% vzorků s benigní hyperplázií nacházíme ložiska infarktu prostaty. Klinické příznaky mohou být zcela nevýrazné, případně afekce může být klinicky němá. Pacienti někdy mívají příznaky močové retence nebo makroskopické hematúrie.

Histologicky jde o koagulační nekrózu s reaktivními změnami žlázek v okolí. Později bývá v okolí infarktů častým nálezem dlaždicobuněčná metaplázie či basocelulární hyperplázie.Obsah · F1 Prostatický infarkt · F2 Amyloidóza · F3 Prostatolithiáza · F4 Cysty · F5 Melanotické a další pigmentové léze
Nádory prostaty