E Pseudotumorózní změny

Obsah · E1 Postoperativní vřetenobuněčný nodulus · E2 Vřetenobuněčný nodulus

E2 Vřetenobuněčný nodulus (infalmatorní pseudotumor, pseudosarkom, pseudosarkomatoidní fibromyxoidní tumor)

Jde o vzácnou afekci, která je velmi podobná předchozí jednotce. Chybí však jakýkoliv známý etiologický faktor. Stejný proces se vyskytuje v močovém měchýři či v uretře.

Vřetenobuněčný nodulus je většinou větší, než postoperativní vřetenobuněčný nodulus. Zvětšení může vést k celkovému zvětšení prostaty a být klinicky suspektní z nádorové etiologie. Histologický obraz je velmi blízký postoperačnímu nodulu. Stroma je obvykle edematózní, řídké a obsahuje kyselé mukopolysacharidy. Mitózy jsou méně četné, neobsahuje atypické mitózy.

Pro diferenciální diagnostiku platí stejná kritéria, jako pro předchozí afekci.

Biologické chování je příznivé, velmi vzácně jsou popisovány lokální rekurence.

Obr. Vřetenobuněčný nodulus prostaty


Obsah · E1 Postoperativní vřetenobuněčný nodulus · E2 Vřetenobuněčný nodulus
Nádory prostaty